skip to Main Content

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za  regionalni razvoj;

https://www.eu-skladi.si

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

http://www.las-mestoinvas.si

Kaj je MOBI?

V sklopu projekta za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS za mesto in vas«, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), smo na Zavodu 404, v sodelovanju s partnerji iHELP, Turistično društvo Rača in Srednja šola Domžale, za vas pripravili projekt MOBI.

MOBI temelji na oblikovanju podporne skupnosti za tehnični razvoj. V lokalnih skupnostih želimo doseči večjo tehnološko pismenost, ki bi pripomogla k višji stopnji kreativnosti in inovativnosti na trgu. V ta namen, bo v sklopu projekta vzpostavljena sodobno opremljena mobilna delavnica, ki bo lokalnim skupnostim in podjetjem omogočala lažjo dostopnost do delavnic in raznih projektov na področju tehniškega opismenjevanja. Poleg delavnic, se bodo izvajali še obogatitveni projekti in svetovanje mladim podjetnikom in posameznikom s tehničnimi in poslovnimi idejami. Z mobilno delavnico bomo prisotni na raznoraznih lokalnih dogodkih, kjer se boste lahko udeležili raznih delavnic in z nami delili tudi svoje lastne ideje za projekte, ki bi jih lahko izvedli v sodelovanju z nami.

Kakšne delavnice se bodo izvajale?

Ob temeljiti raziskavi trga, bomo lokalna podjetja povprašali katere kompetence bi želeli pri novem kadru in kakšen kader pravzaprav iščejo. Prav tako bomo pridobili informacije, katera dodatna znanja bi želeli pridobiti mladi, starostniki in člani raznih lokalnih društev. Udeleženci bodo lahko na delavnicah pridobivali različna nova znanja, kot so na primer 3D-modeliranje, 3D-tisk, vektorska grafika, laserski rezalnik in programiranje. 

Kaj so obogatitveni projekti?

Naša ekipa se bo poleg izvajanju delavnic, posvetila posameznikom ali skupinam, ki že imajo idejo za svoj lastni projekt in bi potrebovali pomoč pri izvedbi le tega. Nudili bomo svetovanje na področjih tehnologije, oblikovanja in pa tudi promocije. Obogatitveni projekti seveda ne bi bili omejeni na področje tehnologije, bili pa bi dovršeni s pomočjo opreme iz mobilne delavnice. Ideje in projekti posameznikov lahko na primer izhajajo tudi iz lokalnih tradicionalnih obrti ali poljubnih dejavnosti. Takšne projekte bi skupaj lahko popeljali na višjo raven in jih celo vključili na trg.

Back To Top