skip to Main Content

Zelena stena

Z dijaki Srednje šole Domžale, smo izvedli delavnico za izdelavo avtomatične zelene stene.
Delavnico smo izvedli za dve skupini na termine: 16.11., 17.11. In 22.11. 2022. Delavnice se
je skupaj udeležilo 29 dijakov. Cilj delavnice je bil, izdelati prototip pametne, zelene stene. To
je sistem za avtomatsko zalivanje rastlin, ki se upravlja prek aplikacije na telefonu. Zalivalni
sistem smo zasnovali s pomočjo merilnikov vlage, temperature ter z merilcem nivoja vode. V
notranjosti zelene stene se nahaja rezervoar za vodo, v katerega je vstavljen merilnik nivoja
vode ter črpalke, ki vodo dovajajo v posamezne lončke.
Projekt je zahteval znanja iz različnih področji. Skozi projekt so dijaki pridobili znanje o
programiranju, sami pa so sestavili tudi ohišje. Na tehničnem področju so se bolje spoznali s
senzorji in programsko opremo, mikrokontrolerji (Arduino, ESP 32) in razvojem aplikacije za
pametni telefon, ki v končni fazi nadzoruje in upravlja s sistemom. Tovrstna znanja jim bodo
pomagala na njihovi karierni poti ter pri razvoju in izvedbi lastnih projektov.

Back To Top