skip to Main Content

Tehniški dnevi za osnovne šole na območju LAS

Tehniške dneve smo izvajali na osnovniš šolav na območju LAS. Za učence 9. razredov smo
izvajali delavnice v obliki tehniškega dne, ki temelji na vsebinah tipa “Naredi si sam.” Tematike
tehniškega dne je tehnologija in varstvo narave. Vsak izmed sodelujočih, v 4 šolske ure trajajoči
delavnici, je izdelal svojo napravo – utripajočo LED svetilko. Ob tem spoznajo elektronske
komponente in ponovijo snov fizike (elektrika, magnetizem) iz 8. Razreda.
Ker gre pri elektronskih komponentah za potrošne dobrine, jih navežamo na razumevanje
kroženja materialov v nabavnih in proizvodnih verigah. Učencem predstavimo pot snovi od
rudnika do končnega izdelka ter se z njimi pogovarjamo kaj se z izdelki zgodi, ko se pokvarijo in
jih zavržemo.
Delavnice smo v celoti izvajali na šoli. Prvi del tehniškega dne je obsegal predstavitev strojev in
naprav, ki se nahajajo v mobilni delavnici MOBI. Učenci so spoznali naslednje naprave za hitro
prototipiranje:
● 3D tiskalnik ter načine ravnanja z njim,
● brezplačno programsko opremo, ki jo lahko naložijo na svoj računalnik,
● laserski rezalnik za razrez in graviranje lesa.
Ob napravah so spoznaki tudi ekološke vidike predelave materialov, predvsem lesa in plastike.
Med seboj so ju primerjali po različnih parametrih (nabavna cena, obstojnost, reciklabilnost,…)
ter navedi nekaj primerov smotrne uporabe plastike in lesa za izdelke široke potrošnje.
Drugi del delavnice je obsegal izdelavo utripajoče LED svetilke. Učenci so se v parih naučili
spajkati ter ob tem ponovili ali na novo spoznali pojme vezane na elektriko, svetlobo in prenos
energije, ki jih spoznavajo pri fiziki. Mentorji so jim pokazali primere električnih komponent, kot
so svetleča dioda – LED, električni upor, mikroprocesor in gumbna baterija, ter demonstrirali
njihovo delovanje. Komponente so nato vgradili v leseno ohišje, ki so ga tudi sami okrasili z
različnimi materiali ter napravo odnesli domov.
Tehniške dneve smo izvedli na:
● OŠ Trzin – 7. In 8. 9.2022,
● OŠ Dob – 23.11.2022,
● OŠ Dragomelj – 8.11.2022,
● OŠ Rodica – 7., 8. In 9.12. 2022,
● OŠ Domžale matična enota, enota Ihan – 6.12.2022

Back To Top